Lviv – Window to the West

Проект у співпраці з Kooperationsbüro Lemberg – Австрійське бюро кооперації у Львові. Проект про події лютого та березня 2022 року на Заході України і у Львові зокрема. Від початку російського вторгнення, Львів став центром для біженців з усієї України. Багато людей, які шукають захисту, залишаються там, а ще більша кількість їде до Польщі та інших європейських країн. До Львова також надходять поставки гуманітарної допомоги з усієї Європи, а потім транспортуються в інші куточки України.
Автори фото: Євген Кравц Яна Сідач, Таня Штифурко, Катя Москалюк, Олеся Саєнкоo, Світлана Благітко.


Project in cooperation with Kooperationsbüro Lemberg – Austrian Cooperation Office in Lviv. Project about the events of February and March 2022 in the West of Ukraine and in Lviv in particular. Since the beginning of the Russian invasion, Lviv has become a center for refugees from all over Ukraine. Many people seeking protection remain there, and even more go to Poland and other European countries. Lviv also receives humanitarian aid from all over Europe and then transports it to other parts of Ukraine.

Photographers: Evgeny Kraws, Yana Sidash, Tanya Shtyfurko, Katya Moskalyuk, Olesia Saienko, Svitlana Blahitko.